Agencje pracy

Agencje pośrednictwa pracy zajmują się: pośrednictwem pracy na terenie kraju lub za granicą u pracodawców zagranicznych lub obywateli polskich. Agencje te pomagają poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia a pracodawcom w znalezieniu pracowników z odpowiadającymi im kwalifikacjami.

Sposoby na rozwiązywanie umowy o pracę

W kodeksie pracy przewidziano 6 rodzajów umów o pracę

  • na okres próbny,
  • na zastępstwo,
  • na czas określony,
  • na czas wykonywania określonej pracy,
  • o pracę tymczasową,
  • na czas nieokreślony,

Sposób rozwiązania umowy zależy, więc przede wszystkim od jej rodzaju. Jednym z podstawowych kryteriów jest sposób określenia terminu, na jaki umowa została zawarta.
Istnieje kilka możliwości rozwiązania umowy o pracę:

Prace sezonowe

W okresie urlopowym wzrasta ilość ofert pracy sezonowej. Agencje pracy w swoich bazach posiadają wiele aplikacji ludzi szukających takich dorywczych zajęć. Niestety, w ostatnim okresie ofert pracy jest znacznie mniej, z czego korzystają pracodawcy i często stawiają niekorzystne warunki dla potencjalnych pracowników.

Stopa bezrobocia 2012 kwiecień

bezrobocie

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące bezrobocia kwietniu 2012 r. W porównaniu do marca odnotowano spadek liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia. Natomiast w rok do roku zaobserwowano wzrost liczby bezrobotnych, stopa bezrobocia wzrosła o 0,1 pkt procentowy i wyniosła 12,9%. Względem poprzedniego miesiąca spadła ilość nowo rejestrowanych bezrobotnych, ale niestety względem zeszłego roku ilość nowo zarejestrowanych wzrosła. Więcej osób niż w marcu 2012 r., ale mniej niż w kwietniu 2011 r. wyrejestrowano z urzędów pracy. W końcu kwietnia 2012 r.

Ustawa o zatrudnieniu pracowników tymczasowych

Ustawa z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1608)

Rozdział I - Przepisy ogólne

Art. 1.
Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawcę będącego agencją pracy tymczasowej oraz zasady kierowania tych pracowników i osób niebędących pracownikami agencji pracy tymczasowej do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy użytkownika.

Na co skarżą się pracownicy tymczasowi?

Jedna z dużych agencji pracy tymczasowej sprawdziła poziom zadowolenia z pracy u ponad 2 tys. swoich pracowników. To pierwsze takie badania dotyczące osób zatrudnionych czasowo.
Tego typu agencje zatrudniają pracowników na umowy o pracę tymczasową i kierują ich do pracy w innych firmach i zakładach. Formalnie pracodawcą jest więc agencja, ale zatrudnieni pracują dla kogoś innego.
Jedna z agencji postanowiła zbadać, co jej pracownicy myślą o firmach, w których pracują. I co się okazało?

Praca tymczasowa: szansa czy wyrok

Czy potrzebny jest przepis ograniczający w czasie zatrudnianie pracownika tymczasowego?

Henryk Nakonieczny, członek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Tak

Subskrybuj Agencje Pracy RSS